Top Websites with .MU

The list of Top Websites in the World is based on the Traffic data for the Top 1,000,000 sites globally.
In the top 1 million sites there are 47 sites ending with .MU Domain.
Website
Rank in .MU
Global Rank
google.mu
1. 0
4701. 50
natalie.mu
2. 0
9544. 191
cse.google.mu
3. 0
18876. 211
note.mu
4. 0
20378. 177
muse.mu
5. 0
23230. 20
zz.mu
6. 0
49602. 470
intnet.mu
7. 0
53573. 315
lexpress.mu
8. 0
68808. 226
parkside.mu
9. 0
87497. 5149
cluster.mu
10. 0
109338. 828
tourism-mauritius.mu
11. 2
149729. 1998
planet.mu
12. 0
150964. 2496
coroi.mu
13. 2
152423. 7512
uom.ac.mu
14. 0
183980. 5603
codewith.mu
15. 1
192850. 9018
mosaic.mu
16. 1
194360. 308
www.gov.mu
17. 0
202391. 8926
cakes.mu
18. 0
256216. 6667
heritageresorts.mu
19. 1
306128. 13481
ubuy.mu
20. 1
313413. 19401
innova.mu
21. 0
319400. 3808
property24.co.mu
22. 0
374586. 2102
pendragon.mu
23. 0
391663. 5710
cdex.mu
24. 0
433775. 285
eggs.mu
25. 2
472446. 21330
bureau-vallee.mu
26. 1
499779. 9003
mra.mu
27. 1
507741. 5050
bom.mu
28. 2
508773. 15985
islandinfo.mu
29. 0
528770. 11558
mcb.mu
30. 0
599981. 7223
fastclick.mu
31. 0
663650. 29958
myt.mu
32. 0
672220. 686
machico.mu
33. 1
789393. 923
mediaspace.mu
34. 1
802386. 8723
glowtime.mu
35. 2
803078. 40725
fr.mu
36. 0
817263. 28989
chez.mu
37. 0
863599. 5304
ionnews.mu
38. 0
873177. 5280
flow.mu
39. 3
882600. 39044
seacom.mu
40. 1
888984. 1371
mega.mu
41. 1
905274. 1696
athlete.mu
42. 1
906821. 6697
kelas.mu
43. 0
911529. 11011
sands.mu
44. 1
943662. 6955
sbmgroup.mu
45. 1
970741. 29605
pnee.mu
46. 0
978020. 1927
mauritiuspost.mu
47. 48
990795. 990796
Load more
google.com
1.
1.