Top Websites with .SA

The list of Top Websites in the World is based on the Traffic data for the Top 1,000,000 sites globally.
In the top 1 million sites there are 297 sites ending with .SA Domain.
Website
Rank in .SA
Global Rank
google.com.sa
1. 0
3577. 44
kaust.edu.sa
2. 1
13672. 1
saudigazette.com.sa
3. 1
13741. 105
spa.gov.sa
4. 0
15881. 105
ksu.edu.sa
5. 0
16017. 21
vision2030.gov.sa
6. 0
19831. 41
amazon.sa
7. 0
29332. 49
kau.edu.sa
8. 0
32168. 503
moh.gov.sa
9. 0
34031. 160
med.sa
10. 0
37957. 17
kfupm.edu.sa
11. 0
38930. 73
mofa.gov.sa
12. 0
40942. 260
moe.gov.sa
13. 0
41128. 116
okaz.com.sa
14. 0
45942. 65
sama.gov.sa
15. 0
54956. 804
mdh.com.sa
16. 0
58669. 2621
stc.com.sa
17. 0
59408. 1002
iau.edu.sa
18. 1
66964. 736
iktva.sa
19. 1
69587. 4205
my.gov.sa
20. 0
70461. 593
salla.sa
21. 0
79641. 591
pif.gov.sa
22. 0
85932. 1502
maroof.sa
23. 0
88426. 16
moi.gov.sa
24. 0
88914. 843
uqu.edu.sa
25. 1
92804. 788
reda.sa
26. 1
93341. 510
saudiexchange.sa
27. 1
93428. 423
alwatan.com.sa
28. 3
93999. 2250
sfda.gov.sa
29. 0
94802. 100
labomatic.com.sa
30. 1
101377. 1470
hilwawater.sa
31. 1
104612. 5514
binbaz.org.sa
32. 2
105139. 869
sch.sa
33. 0
107454. 3266
almasarat.edu.sa
34. 2
110380. 6965
stats.gov.sa
35. 1
115162. 61
maqaad.sa
36. 1
119182. 8022
alrajhibank.com.sa
37. 0
126442. 1039
haraj.com.sa
38. 0
128707. 2270
hrsd.gov.sa
39. 0
128708. 813
haj.gov.sa
40. 0
132054. 414
kfshrc.edu.sa
41. 0
134079. 612
kacst.edu.sa
42. 0
135342. 1062
mobily.com.sa
43. 0
137135. 400
ubuy.com.sa
44. 0
140094. 2979
absher.sa
45. 1
144596. 1087
sada.edu.sa
46. 1
144887. 2348
imamu.edu.sa
47. 0
145973. 379
cma.org.sa
48. 0
149032. 181
kfu.edu.sa
49. 0
149585. 439
mof.gov.sa
50. 0
153403. 1787
iu.edu.sa
51. 0
157553. 1514
citc.gov.sa
52. 2
166276. 542
mci.gov.sa
53. 1
166312. 566
sdaia.gov.sa
54. 1
167385. 169
arka.sa
55. 2
168281. 2193
moj.gov.sa
56. 0
170619. 434
tadawul.com.sa
57. 0
177411. 2257
se.com.sa
58. 0
181037. 2120
zatca.gov.sa
59. 2
187684. 3499
gaca.gov.sa
60. 1
196132. 6651
kku.edu.sa
61. 1
199567. 9204
alamiah.edu.sa
62. 0
201567. 5049
qu.edu.sa
63. 0
212169. 788
moc.gov.sa
64. 1
213950. 5582
pnu.edu.sa
65. 1
229930. 15350
taibahu.edu.sa
66. 0
238059. 7589
toptraining.sa
67. 0
239912. 5242
mc.gov.sa
68. 1
241599. 3658
mu.edu.sa
69. 2
253266. 7549
tvtc.gov.sa
70. 0
254305. 89
tu.edu.sa
71. 3
255327. 17254
boe.gov.sa
72. 0
272505. 1194
mewa.gov.sa
73. 0
282036. 5123
seu.edu.sa
74. 0
286083. 5139
bu.edu.sa
75. 0
291214. 9018
vidro.sa
76. 0
297132. 3145
kacst.gov.sa
77. 1
312512. 1749
rcu.gov.sa
78. 3
314066. 7334
gph.gov.sa
79. 2
317575. 4514
mol.gov.sa
80. 0
323210. 3872
labeeb.com.sa
81. 2
326238. 7718
psu.edu.sa
82. 0
327269. 52
misk.org.sa
83. 6
328283. 10960
ideavalley.sa
84. 3
330764. 2220
ajel.sa
85. 1
331550. 1140
saso.gov.sa
86. 4
331870. 8906
alziady.com.sa
87. 1
333700. 0
customs.gov.sa
88. 4
339669. 8761
scfhs.org.sa
89. 4
348469. 15837
plexus.sa
90. 7
348838. 19061
gosi.gov.sa
91. 1
357570. 84
ancc.sa
92. 1
358715. 2236
mcit.gov.sa
93. 0
365431. 101
muqeem.sa
94. 0
377972. 1429
ksau-hs.edu.sa
95. 2
389630. 1383
atlas.com.sa
96. 3
390725. 1382
e-imamu.edu.sa
97. 2
390925. 9241
anb.com.sa
98. 0
392424. 4017
mlsd.gov.sa
99. 3
395849. 12052
moenergy.gov.sa
100. 0
396846. 316
Load more
google.com
1.
1.